Banner dluhopisy eFi Palace Banner dluhopisy e-Finance

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme jako důvěrné. Vyplněním formuláře udělujete společnosti e-Finance, a.s. souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které jste poskytl, tedy dáváte souhlas k tomu, aby společnost e-Finance, a.s. tyto osobní údaje shromažďovala, ukládala na nosiče data, upravovala, vyhledávala v nich, uschovávala, třídila, kombinovala, používala a likvidovala. Také udělujete souhlas k tomu, aby osobní údaje zpřístupňovala a předávala je ostatním osobám, které společnost e-Finance, a.s. ovládá nebo osobám, které jsou ovládány osobou ovládající společnost e-Finance, a.s.. Své osobní údaje i souhlas s jejich zpracováním, poskytujete za účelem uvedeným u vyplňovaného formuláře, jakož i k nabízení dalších produktů a služeb společnosti e-Finance, a.s., osob, které společnost e-Finance, a.s. ovládá, a osob, které jsou ovládány osobou ovládající společnost e-Finance, a.s.. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat a v takovém případě budou osobní údaje vymazány.